En meer...

Overzichten van de geslachten in Nederland’s Patriciaat

Van ongeveer 1800 families is inmiddels de genealogie gepubliceerd in één of meerdere deeltjes van Nederland’s Patriciaat. Via de zoekfunctie, waaronder op de pagina Opgenomen families, is over elk van deze geslachten informatie te vinden. Complete lijsten, die een overzicht geven van alle ‘NP-families’, kunt u hieronder downloaden. Deze zijn beschikbaar in verschillende sorteringen:

Alfabetisch gerangschikt (pdf)

Gerangschikt naar eerste opname (pdf)

Gerangschikt naar laatste opname (pdf)

Gerangschikt naar aantal opnames (pdf)

N.B. In het zogenaamde ‘Rotterdamse deeltje’ , jaargang 15 (1925), is een groot aantal families alleen in het kort vermeld, veelal met afbeelding en beschrijving van het familiewapen. Deze vermeldingen zijn in de lijsten aangeduid met ‘15*’ en zijn niet als een opname meegerekend

Uitgestorven families

Van zo’n 130 opgenomen families is bekend, of wordt vermoed, dat deze inmiddels (althans in Nederland) zijn uitgestorven. Een overzicht van deze families vindt u hier (pdf).

Wanneer u informatie heeft dat op deze lijst sommige families abusievelijk worden vermeld, want wel degelijk nog bestaan, òf dat uitgestorven families op deze lijst ontbreken, dan horen we dat graag. Hiervoor kunt u contact met ons opnemen.

Leden van de familie Westendorp (NP 4, 1913), omstreeks 1890. In Nederland is de familie uitgestorven, maar sinds het einde van de 19de eeuw leeft een tak van de familie voort in Spanje.