Organisatie

De mensen achter het Blauwe boekje

Sinds 2016 worden de nieuwe uitgaven van Nederland’s Patriciaat verzorgd door Historisch Bureau De Clercq en Uitgeverij Verloren. Ten behoeve hiervan is Stichting Het Blauwe Boekje, uitgever van Nederland’s Patriciaat opgericht. Het Centraal Bureau voor Genealogie, uitgever van de serie tussen 1940 en 2015, heeft hiervoor de publicatierechten aan de stichting overgedragen.

Drs. Daan de Clercq is aanspreekpunt en verzorgt het onderzoek en de (eind)redactie. Uitgeverij Verloren neemt het drukwerk, de distributie en andere praktische zaken voor haar rekening. De stichting bewaakt de continuïteit en kwaliteit.

Het stichtingsbestuur bestaat uit:

  • Drs. Alle Diderik de Jonge, voorzitter
  • Prof. dr. Jan Borleffs, vicevoorzitter
  • Mr. J. Christiaan van Oordt, penningmeester
  • Drs. Marjolein Regout, secretaris
  • Prof. mr. drs. Sebastiaan Roes
  • Prof. dr. Yme Kuiper
  • Jhr. Coert van Beijma thoe Kingma

Adviseurs van het bestuur zijn drs. Ileen Montijn en prof. dr. Jan Hein Furnée.

Drs. Daan de Clercq is door het bestuur aangesteld als directeur van de stichting en gemachtigd om deze naar buiten te vertegenwoordigen.

Het aanvullend en controlerend onderzoek naar de genealogieën gebeurt in samenwerking met mr. Olivier Mertens en Ed Unger. De tekeningen en conceptbeschrijvingen van de familiewapens worden verzorgd door Guus van Breugel.

Voor de kopijteksten naar de uitgever gaan, worden deze nog eens kritisch doorgenomen door een commissie van meelezers, bestaande uit Christoph ten Houte de Lange, prof. mr. drs. Sebastiaan Roes en mr. Albert Snethlage.

Bij Verloren worden de bestanden technisch nagekeken, verbeterd en vervolgens opgemaakt. Thys VerLoren bewaakt de planning, maakt de indices, begeleidt het drukproces en zet de boeken op de website en in catalogi, advertenties en nieuwsbrieven.

Drs. Daan de Clercq (familie in NP) studeerde geschiedenis en specialiseerde zich in doopsgezinde elites in Amsterdam en Haarlem, 17de-18de eeuw. Sinds jaren heeft hij een historisch bureau, vooral voor familiegeschiedenissen. Hij werkte als parttimer bij CBG | Centrum voor familiegeschiedenis toen deze organisatie besloot de uitgave van de Blauwe boekjes te staken. Hierop nam hij het besluit om de serie, samen met Uitgeverij Verloren, voort te zetten. Inmiddels verzorgen zij ook een nieuwe reeks van Nederland’s Adelsboek.

Daan (1968) is getrouwd, heeft twee zonen en woont en werkt op Landgoed De Olmenhorst, al zes generaties in zijn familie. Hij is bestuurslid van twee familiestichtingen: Stichting Familiearchief De Clercq en Stichting Stoop-Van Deventer

Thys VerLoren van Themaat (familie in NP) richtte in 1979 zijn Uitgeverij Verloren op: www.verloren.nl Hij is gehuwd en heeft twee volwassenen zonen. De uitgeverij is gespecialiseerd in Nederlandse geschiedenis. Inmiddels (2023) verschenen bij de uitgeverij zo’n 2300 boeken en talloze tijdschriftafleveringen. In 2019 was Thys oprichter van (familie-)Stichting VerLoren van Themaat.