Colofon

Teksten, afbeeldingen en database

Daan de Clercq m.m.v. Jan Borleffs, Maarten van Bourgondiën, Martijn de Clercq, Steven de Clercq, Cindy Duijn, Conrad Gietman, Alle Diderik de Jonge, Olivier Mertens, Ileen Montijn en Sebastiaan Roes.

Vormgeving

Inpromar, Lisserbroek.

Technische realisatie

Solvio, Aalsmeer

Deze website is mogelijk gemaakt dankzij financiële steun van Stichting Nederland’s Patriciaat.

Wanneer u opmerkingen heeft m.b.t. teksten op deze website of gegevens in de database, dan kunt u contact opnemen door te schrijven naar: redactie@blauweboekje.nl