En meer...

NP-families met een familievereniging en/of website

Hieronder volgt een lijst van NP-families waarvan ons bekend is dat zij een familievereniging, -stichting en/of een website hebben. Daarna wordt nog een aantal zogenaamde ‘parenteelverenigingen’ genoemd, van nazaten met verschillende familienamen die afstammen van een gemeenschappelijke voorvader. In sommige gevallen gaat het daarbij om een door een voorouder gesticht fonds, voor ondersteuning van (behoeftige) nakomelingen.

Voor aanvullingen en verbeteringen houden wij ons aanbevolen.

A B C D E F G H K L M N O P R S V W

A


Adema; Hora Adema

Website: http://horaadema.me

Van Alderwerelt; de Roo van Alderwerelt

Website (Engelstalig): www.vanalderwerelt.name

Altes; Korthals Altes

Website (toegankelijk voor familieleden): https://www.kaltes.nl/family/

André de la Porte

Stichting André de la Porte, opgericht in 1977

Website: www.adlp.nl

Asser

Stichting Familie Asser; heeft diverse objecten her en der in bruikleen gegeven.


B


Bake; Van den Wall Bake

Stichting tot Beheer van Portretten en Gedenkstukken Familie Van den Wall Bake

Van Berckel

Familievereniging Van Berckel

Website: www.vanberckel.nl

Van Beuningen

Stichting Stichting Esse Non Videri, opgericht 1981

Website: www.essenonvideri.nl

Beyen

Website (over verschillende families Beyen/Beijen): www.beijen.net

Bijvoet

Vereniging: Bijvoet & Byvoet Familie vzw

Website: www.bijvoet.org

Blokhuis

Familie Blokhuis Stichting, opgericht in 1912

Website: www.blokhuisstichting.nl

Blussé van Oud-Alblas

Stichting Blussé van Oud-Alblas, opgericht in 1983

Website: www.stichtingblussevanoudalblas.nl

Boissevain

De Boissevain-Stichting, opgericht in 1967

Website: www.boissevain.org

Zie ook: Facebook community van de Boissevain Stichting.

Van Braam; Van Braam Houckgeest

Stichting Van Braam Houckgeest, mogelijk niet meer actief

De Brauw, Ten Noever de Brauw, Stavenisse de Brauw

Stichting Familie de Brauw, opgericht in 1957

Website: www.stichtingfamiliedebrauw.nl

Zie ook: Facebook community van Stichting Familie de Brauw

Bredius

Stichting Familiearchief Bredius, opgericht in ….

Budde; Cost Budde

Familievereniging Cost Budde, opgericht in …

Buma; Van Haermsa Buma; Hopperus Buma

Familiestichting Buma, opgericht in 1981


C


Callenbach

Familiestichting Callenbach-Meerburg, opgericht in 1987.

Website: www.callenbach-meerburg.nl

Canneman

Website: www.canneman.nl

Carp

Stichting Familievereniging Carp

Chabot; Taudin Chabot

Familievereniging Chabot, opgericht als stichting 1922; voortgezet als vereniging in 1957

De Clercq

Stichting Familiearchief De Clercq, opgericht in 1989

Website: www.familiedeclercq.com

Cleveringa

Stichting Familie Archief Cleveringa, opgericht in 1994

Website: www.familiecleveringa.nl

Cohen; Cohen Stuart

Cohen Stuart Stichting

Website: www.cohenstuart.nl

Conijn

Stichting Familiearchief Conijn, opgericht in 2018

Website: www.archiefconijn.nl

Crommelin; Van Wickevoort Crommelin

Stichting Familie Crommelin, opgericht in 2000

Website: www.crommelin.org


D


Van Dam van Isselt

Stichting Familiefonds Jacob van Dam, niet duidelijk of nog actief.

Delprat

Delprat Familiestichting; opgericht in …., actief tot ….

Dirkzwager

Familiestichting Dirkzwager, opgericht in 1946

Website: www.familiedirkzwager.nl

Van Doesburgh; Semeyns de Vries van Doesburgh

Stichting Verzameling Semeijns de Vries van Doesburgh, opgericht in 1966. Beheert verzameling van meer dan veertig Enkhuizer portretten uit 17de en 18de eeuw.

Website: www.vandoesburgh.demon.nl.

Van Doorninck

Stichting Familie Van Doorninck, opgericht in …

Website: www.vandoorninck.nl

Dozy

Stichting de Familie Dozy, niet duidelijk of nog actief.

Dutilh

Dutilh Family Foundation, opgericht in 1962.

Website: www.dutilh.com


E


Van Eeghen
d’ Engelbronner
Eschauzier

Stichting Familiefonds Eschauzier, onduidelijk of deze nog actief is.


F


De Flines

Stichting Familie De Flines, opgericht in 1971


G


Van Gilse [Baarle-Nassau]

Facebook community van de Van Gilse Family

Gratama

Gratama-Vereniging en Gratama-Stichting, de laatste opgericht in 1925.

Website: www.gratama.net


H


Halbertsma

Halbertsma Stichting

Van Hasselt

Familievereniging Van Hasselt

Website: www.familieverenigingvanhasselt.nl

Zie ook: www.facebook.com/familievanhasselt

Van Heek

Vereniging Familie Van Heek, opgericht in 1988

Website: www.familievanheek.nl

Van Helsdingen

Stichting ‘ENV’  en familiefonds, niet duidelijk of nog actief

Henny

Vereniging Familie Henny, opgericht in 1989

Facebook community van de Vereniging Familie Henny.

Heringa

Vereniging Familie Heringa, opgericht in 1919; ook een Familiefonds

Website: www.familieheringa.org (momenteel niet actief)

Heyning

Heyning Foundation, opgericht in 2011

Website: www.heyning.net

Van Hoboken
Hondius

Fundatio Hondius, opgericht in 1951; niet duidelijk of nog actief

Van Hoogstraten

Stichting Familie van Hoogstraten, opgericht in 2000

Websit: www.vanhoogstraten.org

Huber; Rosendahl Huber

Familievereniging Huber, opgericht in ….

Website: www.famhuber.nl

Hubrecht; Van Lanschot Hubrecht

Stichting Familie Hubrecht

Website (deels nog onder constructie): www.familiehubrecht.nl

Hudig

Stichting Familie Hudig, niet duidelijk of nog actief

Hugenholtz

Hugenholtz family website: www.hugenholtz.net


K


Kalff

Familievereniging Kalff, opgericht in 1929

Kamerling

Van Buckhorst Kamerling Stichting, opgericht in 1982

Website: http://kamerling.nu

De Kempenaer

Stichting Familie De Kempenaer

Kingma

Kingma Stichting, opgericht in 1964; ontwikkelde zich tot stichting met algemeen nut.

Ook Vereniging Familie Kingma en Stichting Kingma State.

Websites: www.kingmakkum.nl   en  www.kingmastate.nl

Kluit

Familiestichting Cluyt: naamvereniging opgericht in 1989, ten behoeve van onderzoek naar verschillende families Kluit.

Website: www.cluyt.nl

Knottnerus

Stichting Familie Knot(t)nerus, opgericht in 1991

Website: www.knottnerus.org

Kolff

Familievereniging Kolff, opgericht in 1926

Website: www.kolff.nl

Ter Kuile

Ter Kuile Fonds, opgericht in 1919

Website: www.terkuilefonds.nl


L


De Lange; Ten Houte de Lange, Stuyling(h) de Lange, Tigler de Lange

Familievereniging de Lange (Alkmaar), opgericht in 1955

Stichting Familiearchief de Lange, Alkmaar, opgericht 1969

Ledeboer

Vereniging Familie Ledeboer, opgericht in …?

Leemans

Stichting Familie-Archief Leemans

Van Lelyveld

Stichting Familie Van Lelyveld, opgericht in 1998

Website: www.vanlelyveld.nl

Van Lennep

Stichting Van Lennep, opgericht in 2000

Website: www.vanlennep.nl

Loeff [Oudheusden]

Website: www.loeff.nl

Loeff; Rutgers van der Loeff
Van de(r) Loo

Stichting Loo-Archief

Website: www.loo-archief.nl


M


Maas Geesteranus

Familievereniging Maas Geesteranus, opgericht in 1946

Website: www.maasgeesteranus.nl

Marres

Website: www.marres.nl

Mees

Stichting geslacht Mees, opgericht in 1936

Website: www.familiemees.com

Dorhout Mees

Dorhout Mees Stichting, opgericht in 1907

Website: www.dorhoutmeesstichting.nl

Van der Mersch
Meyjes; van Oostrom Meyjes; Posthumus Meyjes

Stichting “Het Meyjes Fonds”, opgericht in 1907

Website: www.meyjes.nl

Mispelblom Beyer
De Monchy

Stichting Familiefonds De Monchy, opgericht in 1948

Van Motman

Stichting Van Motman Familiearchief

Website: www.familievanmotman.nl

Zie ook: https://www.facebook.com/vanmotman

Van Musschenbroek

Van Musschenbroek Foundation, opgericht in …?

Website: www.musschenbroek.nl


N


Nierstrasz
Van Notten

Van Notten Stichting

Noyon

Website: www.noyon.org

Nysingh

Nysingh Stichting


O


Van Oordt

Vereeniging der Familie Van Oordt, opgericht in 1886

Website: www.familievanoordt.nl


P


Palthe; Racer Palthe; Van Wulfften Palthe

Website (nog in ontwikkeling): http://home.kpn.nl/ricpalthe/palthe.htm


R


Regout

Stichting Regout, opgericht in 1991, met als zusterorganisatie de vijf jaar later opgerichte Association Familiale Regout a.s.b.l. (een groot deel van de familie woont in België)

Website: www.regout.be

Van Rhijn

Familiestichting Het Geslacht Van Rhijn, opgericht in 1990

Website: www.vanrhijnfamily.org

Van Riemsdijk

Stichting Genealogie en Geschiedenis Geslacht Van Riemsdijk te Overijssel, opgericht in 2010

Website: www.familievanriemsdijk.nl

Zie ook: Facebook community van de Familie Van Riemsdijk.

Van Rijckevorsel

Familievereniging Van Rijckevorsel, opgericht in 1949

Website: www.vanrijckevorsel.net

Van Rossum

Stichting J.P. van Rossum, opgericht in 1992

Website: www.jpvanrossumstichting.nl


S


Van Sandick

Van Sandick Stichting, opgericht in 1943

Website: www.vansandick.com

Sassen
Schoch

Deus Spes Nostra, Stichting Familie Schoch, opgericht in …?

Sillem

Website (met internationale opzet): www.sillem-family.com

Snethlage

Stichting Familie Snethlage, opgericht in 2009

Website: www.familie-snethlage.nl

Stork

Johan Philip Stork Stichting, opgericht in 1998

Website: http://johanphilipstork.nl/


V


Verloop

Verloop Stichting, opgericht in 1911

Website: www.verloopstichting.nl

VerLoren van Themaat

Stichting VerLoren van Themaat, opgericht in 2019.

De Vidal de Saint Germain

De Vidal de Saint Germain Stichting, opgericht in 1959

Website: www.devidaldestgermain.nl

Vis

Stichting Familie Vis van Zaandijk, opgericht in 1972

Website: www.visvanzaandijk.nl

Voorhoeve

Familievereniging Voorhoeve, opgericht voor 1962; vermoedelijk niet meer actief

Van Voorst Vader

Van Voorst Vader Stichting, opgericht in …?

Website: www.familievanvoorstvader.nl

Heerma van Voss
Voûte

Voûte Vereniging, opgericht in 1908

Facebook community van de Voûte Vereniging.

Vriesendorp

Familie-vereeniging Vriesendorp, opgericht in 1909


W


Van de Wall

Stichting Familie van de Wall (Gendt, Gld); niet duidelijk of nog actief

Waller

Familie Waller Stichting, opgericht in 1927

Website: www.waller.nl

Wertheim

Stichting Familie Wertheim. Vereniging Familie Wertheim opgericht in 1913; omgevormd tot stichting in 1967.

Westerman

Familie Westerman Stichting, opgericht in 1951. Mogelijk niet meer actief.

Wilkens

Familievereniging Nazaten van K. & J. Wilkens, opgericht in ….

Tjeenk Willink

Parenteelverenigingen en -fondsen


Cleyndert

Cleyndert Vereniging. Opgericht in 1979, hoofdzakelijk als parenteel vereniging, vanaf het echtpaar Klaas Cleyndert (1799-1842 en Aagje Veenstra (1800-1873). Is inmiddels opgeheven.

Rosalie Driessen Stichting

Opgericht in 1947 en heeft als doel het onderhouden van contacten tussen de nakomelingen van Louis Driessen (1823-1904) en Emma von Forckenbeck (1831-1927).

Website: www.rosaliedriessen.nl

Johan van Halmael Fonds

Dit fonds gaat terug op het testament van Johan van Halmael (1644-1725), waarin hij bepaalde dat zijn nalatenschap zou moeten worden beheerd door administrateurs en dat deze de inkomsten daarvan jaarlijks zouden moeten uitkeren aan een aantal verwanten en hun nakomelingen. Omdat deze echter in 1773 uitstierven, trad een volgende bepaling in werking, die bepaalde dat de inkomsten vervolgens zouden toevallen aan de nakomelingen van Van Halmael’s vier grootouders.

Het vermogen wordt tegenwoordig beheerd door Bank Insinger De Beaufort en een nieuwe, verbeterde parenteel is in voorbereiding.

Stichting Fonds van J. van Hove van Zijll (De Witte Hond)

Dit fonds werd gesticht in 1647 door Jacob van Hove van Zijll om uit de exploitatie van zijn huis De Witte Hond in de Amsterdamse Warmoesstraat ondersteuning te verlenen aan behoeftige nakomelingen van zijn tante Alida van Hove van Zijll en Frans Hendriksz Oetgens.

Website: www.familiesteunfonds.nl

Van der Hucht

Stichting Indisch Thee- en Familiearchief Van der Hucht c.s., opgericht in 1983

Doelstelling: het documenteren van de geschiedenis van de thee- en kinaondernemingen op West-Java, die sinds de tweede helft van de 19e eeuw door de families Van der Hucht, Bosscha, Kerkhoven, Holle en Van den Berg zijn gesticht en/of beheerd.

Website: www.sitfa.nl

Familiefonds Hurgronje

Opgericht in 1767. Het doel van het fonds was het geven van financiële ondersteuning aan nakomelingen van het echtpaar Hurgronje-Phoenix, die hulp behoeven, en steun aan weldadige doelen, in het bijzonder in de provincie Zeeland. Het aantal leden van het Fonds bedraagt intussen rond de 600.

Website: www.hurgronje.nl

Stichting Kessler-De Lange

Opgericht in 2005. Doelstelling: het verzamelen en het zorgdragen voor een goed beheer van gegevens en documenten met betrekking tot het echtpaar Jean Baptiste August Kessler (1853-1900) en M.J.J. (Margo) de Lange (1860-1938) en hun voor- en nageslacht, alsook het toegankelijk en openbaar maken van dit materiaal enz.

Website: www.kesslerdelange.org

Stichting ter Bevordering Nagedachtenis Luitenant-Admirael-Generael Michiel Adriaensz de Ruyter

Onder de nazaten bevinden zich vele telgen van diverse NP-families.

Website: www.deruyter.org/de-stichting

Fonds Van Scharlaken – Mewen – De Roovere

(Nog te schrijven)

 

 

Stichting Stoop-Van Deventer

Opgericht in 2000. Parenteelvereniging voor nazaten van Ir. Adriaan Stoop (1856-1935) en Willemina Bernardina van Deventer (1859-1934).

Website: www.stoopvandeventer.nl